Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo huyết động không xâm lấn, hiển thị tới 22 thông...
Pozitronics
Hệ thống đo chức năng hô hấp cao cấp kết hợp tính năng...
Pozitronics
Là hệ thống trắc nghiệm gắng sức tim phổi thế hệ mới...
Pozitronics
Ứng dụng trong: Phẫu thuật ghép tạng, phẫu thuật bắc...
Pozitronics
Là hệ thống CT di động 32 lát cắt sử dụng trong mổ;...
Pozitronics
Thiết bị loại cầm tay cho phép đo nồng độ CO (ppm) khí...
STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Anthropometric and physiological measurements in healthy children - TH Rainer 譚偉恩, GN Cattermole, CA Graham, SSW Chan 陳兆華

2

1 - Phác đồ chung về điều trị sốc tại Barthurst - BE Smith 2012

3

Làm sạch và khử trùng máy thở.

4

Age-specific non-invasive transcutaneous Doppler ultrasound derived haemodynamic reference ranges in elderly Chinese adults - Cangel Pui-yee Chan a,⁎, Nandini Agarwal a, King-keung Sin b, Sangeeta Narain a, Brendan E. Smith c, Colin A. Graham a, Timothy H. Rainer a,⁎

5

Fluid responsiveness is about stroke volume, and not pulse pressure Yogi: the power of Doppler fluid management and cardiovascular monitoring - Rob Phillips • Joe Brierley

6

The utility of stroke volume variability as a predictor of fluid responsiveness in critically ill children: a pilot study - Jack R. L. McLean, David P. Inwald

x

Họ và tên
Email
Điện thoại
Cơ quan
Chuyên môn