Pozitronics
Thiết bị cho phép theo dõi trực tiếp ICP và nhiệt độ...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Doppler xuyên sọ là thiết bị đo vận tốc dòng máu nội...
STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Anthropometric and physiological measurements in healthy children - TH Rainer 譚偉恩, GN Cattermole, CA Graham, SSW Chan 陳兆華

2

Làm sạch và khử trùng máy thở.

3

Age-specific non-invasive transcutaneous Doppler ultrasound derived haemodynamic reference ranges in elderly Chinese adults - Cangel Pui-yee Chan a,⁎, Nandini Agarwal a, King-keung Sin b, Sangeeta Narain a, Brendan E. Smith c, Colin A. Graham a, Timothy H. Rainer a,⁎

4

Fluid responsiveness is about stroke volume, and not pulse pressure Yogi: the power of Doppler fluid management and cardiovascular monitoring - Rob Phillips • Joe Brierley

5

1 - Phác đồ chung về điều trị sốc tại Barthurst - BE Smith 2012

6

The utility of stroke volume variability as a predictor of fluid responsiveness in critically ill children: a pilot study - Jack R. L. McLean, David P. Inwald

x

Họ và tên
Email
Điện thoại
Cơ quan
Chuyên môn