Pozitronics
Thiết bị cho phép theo dõi trực tiếp ICP và nhiệt độ...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Doppler xuyên sọ là thiết bị đo vận tốc dòng máu nội...
TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!! TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!!
Công ty TNHH Điện Dương (Pozitronics) thông báo tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh và Kỹ Thuật
THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Công ty TNHH Điện Dương trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, từ ngày 03/7/2018 công ty chúng tôi sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu đã đăng ký trên website này
THÔNG BÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Công ty TNHH Điện Dương trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, từ ngày 02/8/2017 công ty chúng tôi sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu đã đăng ký trên website này.