Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo huyết động không xâm lấn, hiển thị tới 22 thông...
Pozitronics
Hệ thống đo chức năng hô hấp cao cấp kết hợp tính năng...
Pozitronics
Là hệ thống trắc nghiệm gắng sức tim phổi thế hệ mới...
Pozitronics
Ứng dụng trong: Phẫu thuật ghép tạng, phẫu thuật bắc...
Pozitronics
Là hệ thống CT di động 32 lát cắt sử dụng trong mổ;...
Pozitronics
Thiết bị loại cầm tay cho phép đo nồng độ CO (ppm) khí...
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Máy đo áp lực nội sọ
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Máy đo áp lực nội sọ có tính năng đo áp suất riêng phần Oxi
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Máy đo áp lực nội sọ có tính năng theo dõi từ xa
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Máy đo huyết động không xâm lấn USCOM
Máy đo huyết động không xâm lấn, hiển thị tới 22 thông...
Máy đo phế thân kế và khuếch tán khí qua màng phổi - Vyntus BODY
Hệ thống đo chức năng hô hấp cao cấp kết hợp tính năng...
Hệ thống trắc nghiệm gắng sức tim, phổi - Vyntus CPX
Là hệ thống trắc nghiệm gắng sức tim phổi thế hệ mới...
Máy siêu âm mạch và đo lưu lượng máu luân chuyển
Ứng dụng trong: Phẫu thuật ghép tạng, phẫu thuật bắc...
Máy chụp cắt lớp di động trong phòng mổ - Airo
Là hệ thống CT di động 32 lát cắt sử dụng trong mổ;...