Máy chụp X Quang vú - Planmed Clarity
Hệ thống cho phép lựa chọn: Máy chụp vú kỹ thuật số 2D...
Máy chụp X Quang vú - Planmed Sophie Classic S
Máy chụp vú sử dụng công nghệ Analog, gọn nhẹ, tiện sử...
Hệ thống phòng mổ thông minh - BUZZ
Là giải pháp phòng mổ thông minh được cung cấp bởi...
Bộ kit xét nghiệm nhanh các chỉ số cấp cứu cầm tay - Stat EMS
Bao gồm hai máy phân tích máu cầm tay, nhanh chóng đưa...
Máy đo Creatinine cầm tay
Là một máy phân tích cầm tay, đánh giá chức năng thận...
Máy đo Hb/Hct cầm tay
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đo trực...
Máy đo Lactate cầm tay
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đưa ra các...
Các loại catheter đo ICP
Các tính năng của catheter: đo ICP, nhiệt độ, phân áp...
Bộ chỉnh zero
Thiết bị cho phép theo dõi trực tiếp ICP và nhiệt độ...