Pozitronics
Thiết bị cho phép theo dõi trực tiếp ICP và nhiệt độ...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Doppler xuyên sọ là thiết bị đo vận tốc dòng máu nội...
Pozitronics
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đưa ra các...
Máy chụp X Quang vú - Planmed Clarity
Hệ thống cho phép lựa chọn: Máy chụp vú kỹ thuật số 2D...
Máy chụp X Quang vú - Planmed Sophie Classic S
Máy chụp vú sử dụng công nghệ Analog, gọn nhẹ, tiện sử...
Hệ thống phòng mổ thông minh - BUZZ
Là giải pháp phòng mổ thông minh được cung cấp bởi...
Bộ kit xét nghiệm nhanh các chỉ số cấp cứu cầm tay - Stat EMS
Bao gồm hai máy phân tích máu cầm tay, nhanh chóng đưa...
Máy đo Creatinine cầm tay
Là một máy phân tích cầm tay, đánh giá chức năng thận...
Máy đo Hb/Hct cầm tay
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đo trực...
Máy đo Lactate cầm tay
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đưa ra các...