Máy đo Creatinine cầm tay
Là một máy phân tích cầm tay, đánh giá chức năng thận...