Máy chẩn đoán bệnh mạch máu ngoại biên Falcon/Pro
Là thiết bị cao cấp nhất trong dòng máy chẩn đoán các...
Máy chẩn đoán bệnh mạch máu ngoại biên Falcon/Quad
Là thiết bị thuộc dòng chẩn đoán các bệnh mạch máu...
Máy chẩn đoán bệnh mạch máu ngoại biên Falcon/ABI+
Là thiết bị đơn giản nhất thuộc dòng máy chẩn đoán các...