Pozitronics
Thiết bị cho phép theo dõi trực tiếp ICP và nhiệt độ...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Doppler xuyên sọ là thiết bị đo vận tốc dòng máu nội...
Máy chẩn đoán bệnh mạch máu ngoại biên Falcon/Pro
Là thiết bị cao cấp nhất trong dòng máy chẩn đoán các...
Máy chẩn đoán bệnh mạch máu ngoại biên Falcon/Quad
Là thiết bị thuộc dòng chẩn đoán các bệnh mạch máu...
Máy chẩn đoán bệnh mạch máu ngoại biên Falcon/ABI+
Là thiết bị đơn giản nhất thuộc dòng máy chẩn đoán các...