Máy xét nghiệm nhanh các chỉ số máu
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đưa ra các...