Pozitronics
Thiết bị cho phép theo dõi trực tiếp ICP và nhiệt độ...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy có khả năng theo dõi liên tục độ đau của bệnh nhân...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Máy đo áp lực nội sọ MPR1 cho phép theo dõi áp lực nội...
Pozitronics
Doppler xuyên sọ là thiết bị đo vận tốc dòng máu nội...
TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!! TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!!
Công ty TNHH Điện Dương (Pozitronics) thông báo tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh và Kỹ Thuật
TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!! TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!!
Công ty TNHH Điện Dương (Pozitronics) thông báo tuyển dụng ba nhân viên Kỹ thuật cho văn phòng Hồ Chí Minh
TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!! TUYỂN DỤNG!!!!!!!!!!!!!!
Công ty TNHH Điện Dương (Pozitronics) thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh và nhân viên ứng dung.