Máy đo Hb/Hct cầm tay
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đo trực...