Máy đo áp lực nội sọ có tính năng theo dõi ICP không dây - MPR 1 DATALOGGER

Model: MPR 1 DATALOGGER

Hãng sản xuất: Raumedic AG

Xuất xứ: Đức

Máy đo áp lực nội sọ MPR 1 cho phép theo dõi áp lực nội sọ và nhiệt độ não ở cả ba vị trí: nhu mô não, não thất và ngoài màng cứng. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ đo áp lực nội sọ không dây (khi sử dụng loại catheter telemetry) trong những trường hợp cần theo dõi ICP lâu dài.
  • Theo dõi áp lực và nhiệt độ não ở ba vị trí: Nhu mô não, não thất và ngoài màng cứng. Hiển thị dưới cả dạng số và dạng sóng. 
  • Cho phép theo dõi áp lực nội sọ không dây bằng bộ đọc tín hiệu và catheter chuyên biệt. 
  • Có khả năng kết nối để hiển thị tín hiệu trên monitor theo dõi bệnh nhân.
  • Kết nối với phần mềm RAUMED DataView để xem lại các dạng sóng áp lực nội sọ, phục vụ cho nghiên cứu. 
  • Catheter Telemetry là loại catheter đo ICP tại nhu mô, được đặt hoàn toàn dưới da đầu, thời gian đặt catheter lên đến 3 tháng.
  • Theo dõi và hiển thị áp lực nội sọ, nhệt độ dưới cả dạng số và sóng.
  • Lực chọn hiển thị hai kênh áp lực: ICP (áp lực nội sọ), ART (áp lực động mạch chủ), CPP (áp lực tưới máu não).
  • Theo dõi áp lực nội sọ không dây.


Bản Full
Các loại catheter đo ICP
Các tính năng của catheter: đo ICP, nhiệt độ, phân áp...
Bộ chỉnh zero
Thiết bị cho phép theo dõi trực tiếp ICP và nhiệt độ...
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay - NPS3
Máy đo áp lực nội sọ cầm tay NPS3 cho phép theo dõi áp...
Máy đo áp lực nội sọ - EASY LogO
Máy đo áp lực nội sọ EASY logO cho phép theo dõi áp...
Máy đo áp lực nội sọ có tính năng đo phân áp oxy não - MPR2 logO DATALOGGER
Máy đo áp lực nội sọ MPR2 cho phép theo dõi áp lực nội...
x
Xin quý khách vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau!
Chúng tôi sẽ liên lạc và gửi bản tài liệu theo yêu cầu của quý khách trong vòng 12h.
Xin cảm ơn!
Họ và tên
Giới tính

Email
Điện thoại
Cơ quan
Chuyên môn