Máy đo Lactate cầm tay
Là một máy phân tích máu tại chỗ đơn giản, đưa ra các...