Máy định vị trong phẫu thuật
Sử dụng định vị phẫu thuật cho mổ thần kinh sọ não,...